Till Bättre affärers startsida
Välj din ort
Sundsvall
Härnösand
Timrå
Ånge
Umeå
Jämtland
Härjedalen
Start NyheterExperternaKrönikorNyhetsbrevTidningenKontakt

Nya regler för fåmansföretag


Foto: Canstock

Regeringen mildrar förslaget om 3:12-reglerna som styr beskattningen av fåmansföretag. De nya reglerna ska fortfarande ge ökade skatteintäkter, men mindre än vad utredningen föreslog.

Tidigare i vår kom regeringen med en lagrådsremiss om nya regler för delägare i fåmansföretag. De så kallade 3:12-reglerna har varit föremål för en utredning, och regeringen backar nu på flera delar i det ursprungliga förslaget.
– Lagrådsremissen tyder på att regeringen har lyssnat på delar av den kritik som framförts efter att utredningen i november presenterade sitt förslag, säger Urban Kardvik, som är autkoriserad skatterådgivare vid Grant Thornton.
Han sammanfattar hur regeringen vill att reglerna ska se ut och hur det påverkar dig som delägare i fåmansföretag.
– Förslaget har debatterats flitigt bland politiker och företrädare för näringslivet och även om regeringen har lyssnat på delar av kritiken, så bibehåller de med sitt förslag den bristande neutralitet som kapitalkravet har skapat. Delägare i ett mindre företag i samma bransch har en betydligt bättre skattesituation jämfört med delägare i ett något större företag, säger Urban Kardvik.


Här är de viktigaste förändringarna


I korthet föreslår regeringen följande förändringar*:

  • Förenklingsregeln föreslås bli oförändrad, vilket innebär att en företagare som äger samtliga aktier får ett gränsbelopp som uppgår till 2,75 av inkomstbasbeloppet (169 125 kr). Om förenklingsregeln tillämpas får du inte beräkna årets gränsbelopp för andelar i andra företag.
  • Ändrad beräkning av lönebaserat utrymme, utrymmet räknas individuellt, men med andra procentsatser och nivåer jämfört med utredningens förslag. En delägare får räkna sitt lönebaserade utrymme enligt följande:

- 15 procent av delägarens andel av löneunderlaget upp till sex inkomstbasbelopp (369 000 kr)

- 30 procent av delägarens andel av löneunderlaget mellan sex inkomstbasbelopp upp till 60 inkomstbasbelopp (3 690 000 kr)

- 40 procent av delägarens andel av löneunderlaget som överstiger 60 inkomstbasbelopp

  • Kapitalandelskravet förändras. En delägare som äger mindre än fyra procent av kapitalet får räkna gränsbelopp med hjälp av löneunderlag. Dock begränsas löneunderlaget till 0,25 gånger den egna eller närståendes lön.
  • Löneuttagskravet blir oförändrat.
  • Sparade gränsbelopp får räknas upp med statslåneräntan ökad med två procentenheter. Detta är en sänkning jämfört med dagens regler där uppräkning av sparade gränsbelopp sker med statslåneräntan ökad med tre procentenheter.
  • Takbelopp för utdelning och kapitalvinst sätts till 120 inkomstbasbelopp (7 380 000 kr), skattesatsen på utdelning eller vinst över taket blir kvar på 30 procent jämfört med utredningens förslag om 25 procent.
  • Skattesatsen för utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet höjs till 25 procent, samma nivå som utredningen föreslagit.
  • Generationsskiften blir mer förmånligt beskattade. Regeringens förslag överensstämmer här med utredningens.

Förslaget kommer nu att granskas av lagrådet innan regeringen kan läga fram ett slutligt lagförslag. Troligtvis kommer förslaget att vara en del av höstbudgeten och börja gälla från 1 januari 2018.

* I beräkningsexemplen har vi utgått från inkomstbasbeloppet för beskattningsåret 2018.

 


Publicerad: 31 maj 2017 Kl.11:14

Dela denna sida på Facebook. Dela denna sida på Twitter.

Copyright © 2017
MediaInvest, Terminalvägen 12, 861 36 Timrå, 060-57 21 50
Journalisthuset, Thulegatan 6, 852 34 Sundsvall, 060-15 27 20
Umeåguiden, Hovrättsgatan 7, 903 25 Umeå, 090-10 00 88
En produktion av WEB is IT | Webbhotell | Hemsidor | Domäner