Till Bättre affärers startsida
Välj din ort
Sundsvall
Härnösand
Timrå
Ånge
Umeå
Jämtland
Härjedalen
Start NyheterExperternaKrönikorNyhetsbrevTidningenKontakt

Friskvårdsförmåner – vilka skatteregler gäller?


Foto: Canstock

Vilka friskvårdsförmåner är skatte- och avgiftsfria? Bättre affärer har pratat med Yngve Gripple, Skatteverkets expert inom området.

Att erbjuda friskvårdsförmåner till anställda är en vanlig företeelse bland Sveriges företagare. Förmånen omfattas dock av skatteregler som reglerar vad som är skatte- och avgiftsfritt, en omfattning som kan vara svårt att hålla koll på. Vad som omfattas av reglerna är inte svart på vitt utan fullt med gråzoner.

– Det kan vara många olika saker! Dels friskvårds- och motionsförmåner kan vara fria, men även kaffe, the och frukter på arbetsplatsen. Även körsång på arbetsplatsen kan räknas hit, även om det inte är en så jättevanlig företeelse, säger Yngve Gripple, Skatteverket.

Reglernas gråzoner kan vara svåra och känna till. Att erbjuda sina anställda exempelvis frukt kan räknas skattebefriad friskvård, men endast om det inte ses som en måltid.

– Nej, det är en bulle, kaka eller fralla kan man säga plus dryck. Alkoholdrycker godtas inte, utan exempelvis kaffe, the och juice.

Värde påverkar

Även vad som ingår som friskvårdsförmån i form av motion kräver att man som arbetsgivare gör sin hemläxa. Enligt lagen har du rätt att erbjuda enklare slag av motion och friskvård på arbetsplatsen samt på särskilda platser som på gym, hos friskvårdsföretag, vid sportanläggning och liknande. Förmånen ska enligt lagen vara av enklare slag och av mindre värde, men något värdetak finns inte fastställt.

– Nej, det gör det inte. Lagstiftaren har valt att inte definiera detta utan det har istället blivit rättspraxis i flera fall där man prövat ärendet i domstol.

Frågan är då hur man ska agera som företagare?

– Ett vanligt gymkort på ett ordinärt gym är en godkänd kostnad, men för att det ska räknas som en personalvårdsförmån måste det erbjudas till alla på arbetsplatsen.

Samma sak gäller också om du istället för en beslutad aktivitet låter de anställda själva disponera medel till friskvård. Då måste man som arbetsgivare sätta ett värdetak.

– Ja, det måste man ha. En anställd får inte ha rätt till beloppsmässigt högre än andra anställda, utan ska begränsas till vad exempelvis ett gymkort kostar på den orten, vilket ofta ligger mellan 3 000 – 5 000 kronor. Sen gäller det fortfarande att arbetsgivaren har koll på att det är en godkänd aktivitet.

Yngve tipsar om den A till Ö-lista som finns på Skatteverkets hemsida inom området, en lista över alla de aktiviteter som är godkända som friskvård.

– Det finns en lista på vår webbsida där vi ger exempel på sådant som är typiskt sett godkänt och inte godkänt. Sen kommer det ständigt nya aktiviteter, så vi kan inte ha en fullständig lista.

Dock ska man ha klart för sig att de aktiviteter som är listade fortfarande kan komma att beskattas då kostanden för själva aktiviteten kan variera.

– Det är riktigt att själva kostnaden kan variera, men håller man sig till de exempel som finns där och inte väljer en väldigt lyxig variant har vi ingen anledning att ifrågasätta, svara Yngve Gripple.

Jämför priser

I vissa fall kan en förmån bestå av endast en enstaka behandling eller aktivitet. För att åtgärden eller aktiviteten ska anses vara av enklare slag och av mindre värde bör kostnaden normalt inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle, enligt Skatteverket, men även här saknas ett fastställt belopp för hur stor en sådan kostnad får vara per år och person. Rådet är att jämföra med vad ett vanligt årskort kostar per år för att undvika beskattning.

Skatteverket får årligen mängder av frågor rörande just friskvårdsbidrag, frågor och insatser på arbetsplatsen som kan gränsa till andra områden som rehabilitering och sjukvårdinriktade insatser, två områden som inte ingår i begreppet friskvård.

– Då är det inte säkert att det ryms inom det som ses som skattefri friskvård. Rehabilitering är ingen personalvårdsförmån utan en speciell insats som bara riktar sig till de som behöver och då får man se om det är skattepliktigt ur den synvinkeln.

Rehabilitering, vilket även innefattar förebyggande behandlingar, är dock i de flesta fallen skattefri.

– Arbetsgivaren kan ge nödvändig rehabilitering som inte erbjuds alla, men då ligger det ofta i sakens natur att man gör en individuell bedömning, vilket man ofta gör tillsammans med Försäkringskassan. Sådana aktiviteter som arbetsgivaren bekostar är skattefri.

Tipset här är också att antingen söka information på Skatteverkets hemsida eller ta kontakt med myndigheten direkt då gråzonerna är många. Ett exempel är så kallad kontorsmassage som inte räknas som en behandling, men däremot kan anses vara skattefri friskvård, förutsatt att behandlingen erbjuds till hela personalen.

Visste du att...
Appar som är kopplade till enklare motion och friskvård, exempelvis en app om löpträning eller viktminskning räknas till friskvård.

Exempel på godkända friskvårdsaktiviteter:

 • Bågskytte
 • Fotboll
 • Klättring på klättervägg
 • Kostrådgivning
 • Ljusterapi
 • Orientering
 • Pilates
 • Vattengympa

Exempel på ej godkända friskvårdsaktiviteter:

 • Bergsklättring
 • Biljard
 • Coachingsamtal – oavsett om det gäller fysisk träning eller mentalt välbefinnande
 • Forsränning
 • Golf
 • Motorsport
 • Slalom
 • Utförsåkning

Andreas Lindegren

Publicerad: 16 februari 2017 Kl.10:00

Dela denna sida på Facebook. Dela denna sida på Twitter.

Copyright © 2017
MediaInvest, Terminalvägen 12, 861 36 Timrå, 060-57 21 50
Journalisthuset, Thulegatan 6, 852 34 Sundsvall, 060-15 27 20
Umeåguiden, Hovrättsgatan 7, 903 25 Umeå, 090-10 00 88
En produktion av WEB is IT | Webbhotell | Hemsidor | Domäner