Till Bättre affärers startsida
Välj din ort
Sundsvall
Härnösand
Timrå
Ånge
Umeå
Jämtland
Härjedalen
Start NyheterExperternaKrönikorNyhetsbrevTidningenKontakt

Invandring en nyckel för
att lösa kompetensbehovet


Vilka kompetenser behövs på arbetsmarknaden i framtiden? Det är en av frågorna som måste analyseras, enligt Aurora Pelli på Region Västerbotten.
Foto: Canstock

Enligt en rapport som Region Västerbotten tagit fram på uppdrag av regeringen står länet inför ett enormt kompetensbehov. Drygt 40 000 nya medarbetare behövs fram till 2025 och en del av lösningen stavas integration.

Fram till 2025 kommer drygt 40 000 personer att lämna arbetsmarknaden i Västerbotten enligt en rapport från Region Västerbotten, något som Bättre affärer berättat om tidigare i nummer 8-2015.

– Tar man rapportens slutsats som utgångspunkt har vi ett gigantiskt kompetensbehov i länet framför oss, både kust och inland. Störst behov är inom våra största branscher, utbildning, vård och omsorg och tillverkning. Där saknas folk redan idag och det kommer att bli värre, vilket beror på att folk flyttar härifrån och går i pension, säger Aurora Pelli på Region Västerbotten.

I rapporten nämns flera strategier för att lösa kompetensbehovet och en av dem är inflyttning och arbetskraftsinvandring.

– Integration och kompetensförsörjning hör ihop. En av slutsatserna i rapporten är att vi aktivt i hela Västerbotten, det vill säga kommunala, offentliga och privata sektorn tillsammans med myndighetsvärlden och politiken måste jobba för att minska utanförskapet och öka antalet personer som finns i egen försörjning, säger Aurora Pelli.

 

Ökad ström
 

Med en ökad invandrarström finns goda förutsättningar att delvis lösa kompetensförsörjningen om man agerar i tid, menar Aurora Pelli.

– Vi har lyckligtvis fått in nya människor i länet där vi helt höll på att dräneras på grund av urbaniseringen och faktorn att folk blir äldre och går i pension. Nu handlar det om att ta tillvara på dessa människor som faktiskt kan vara en del av de 40 000 som behövs, säger Aurora Pelli.

Region Västerbotten jobbar tillsammans med flera andra myndigheter och organisationer, både på kommunal och regional nivå, för att minska utanförskapet genom att analysera kompetensbehovet och försöka snabba på processen för invandrad arbetskraft som står utanför arbetsmarknaden att komma i sysselsättning.

– Det är inte en aktör som drar loket ensam, utan det måste vara en gemensam handling. Det handlar om att skapa mötesplatser för arbetsgivare, både privata och offentliga samt politiker på regional nivå tillsammans med arbetsförmedlingen och Region Västerbotten som har det regionala utvecklingsansvaret.

 

Inga "quick fix"

Under de senaste åren har flera olika mötesplatser och plattformar byggts upp för att säkerställa att ansvariga inom områdena träffas och att de behov som finns för att öka kompetensen och stilla rekryteringsbehovet synliggörs och analyseras.

– Branschföreträdare möter systemet, det vill säga statliga, kommunala och regionala aktörer för att synkronisera systemet bättre, men det är långsiktiga processer, det finns inget ”quick fix” på problemet.

Genom samarbetet analyserar man bland annat vilket kompetensbehov som finns för att sedan tillse att utbildningssamordnare synkronisera med utbildningar.
 

– En viktig del är att säkerställa att vi har tillgång till utbildning i hela länet. Att vi kan erbjuda utbildningar som exempelvis yrkesutbildningar som är sammankopplade med behoven som finns.

 

Kartlägg de nyanlända

Andra viktiga faktorer Aurora Pelli nämner är snabb validering och att människor inte går sysslolösa.

– Det är viktigt att validering sker i ett tidigt skede och att det inte dröjer flera år. Idag har kommunerna börjat åka ut till asylboenden för att kartlägga de individer som kommit till länet. Sen är det viktigt att människor som kommer hit inte går sysslolösa, utan att de exempelvis får påbörja utbildning i svenska även om de inte har uppehållstillstånd ännu.

En annan viktig del är att analysera vilka yrken som kommer att kräva ny kompetens genom exempelvis den pågående digitaliseringen.

– Vilka nya yrken tillkommer imorgon och vilka försvinner? Det är viktigt att vi inte bara utbildar inom exempelvis traditionell yrken inom industri, utan att vi även lyfter in exempelvis kodning och programmering och arbetar aktivt med att locka både tjejer och killar till utbildningarna.

Andreas Lindegren

Publicerad: 10 oktober 2016 Kl.11:00

Dela denna sida på Facebook. Dela denna sida på Twitter.

Copyright © 2017
MediaInvest, Terminalvägen 12, 861 36 Timrå, 060-57 21 50
Journalisthuset, Thulegatan 6, 852 34 Sundsvall, 060-15 27 20
Umeåguiden, Hovrättsgatan 7, 903 25 Umeå, 090-10 00 88
En produktion av WEB is IT | Webbhotell | Hemsidor | Domäner