Till Bättre affärers startsida
Välj din ort
Sundsvall
Härnösand
Timrå
Ånge
Umeå
Jämtland
Härjedalen
Start NyheterExperternaKrönikorNyhetsbrevTidningenKontakt

Fler kvinnor i industrin krävs för att möta kompetensbehovet


Konsultia hoppas kunna rekrytera ännu fler kvinnor till industri- och logistikbranschen i framtiden.
Foto: Konsultia

Norra Sverige står inför ett stort rekryteringsbehov, något som Konsultia arbetar aktivt med att möta.
– Börjar man i tid hinner man hitta lösningarna, säger vd Jimmy Rönnblom.

Bemannings- och rekryteringsföretaget Konsultia startade för tre år sedan och har specialiserat sig på att bemanna industri- och logistikföretag i norra Sverige. Företaget har snabbt växt till att idag ha runt 250 anställda som är uthyrda till olika logistik- och industriföretag i Norrland.

– Vi jobbar med hela spannet av kompetenser på industri- och logistikföretag, det vill säga allt från yrkesarbetare, tekniker och specialister till ekonomi, chefer och HR-personal, förklarar vd Jimmy Rönnblom.

Han är en av grundarna av företaget och är väl medveten om det stundande rekryteringsbehovet i regionen, som enligt en rapport från Region Västerbotten bland annat innebär att drygt 4 000 personer inom tillverkningsbranschen går i pension fram till år 2025, något som direkt rör flera av de kunder som Konsultia arbetar med.

– Kompetensförsörjningsfrågan är det vi märker av mest. Industriföretagen verkar på global marknad och många lever på export, vilket innebär nya utmaningar där framtiden blir mer oförutsägbar vilket också kräver en större flexibilitet, förklarar Jimmy Rönnblom.

Han är väl medveten om det kommande rekryteringsbehovet, men han förutspår ingen industridöd i norra Sverige förutsatt att man agerar i tid.

– Det är klart att det finns en utmaning, men med de kunder vi samarbetar med för vi en tät dialog och arbetet med att täcka kommande rekryteringsbehov började vi med för flera år sedan. Vi planerar för pensionsavgångar redan idag som först sker om två till tre år. Börjar man i tid hinner man hitta lösningarna.

 

Personalbank

För att snabbt kunna hjälpa företag med extrapersonal under exempelvis arbetstoppar eller längre personalfrånvaro har Konsultia byggt upp en vikariebank med personer som snabbt kan gå in i arbete.

– Vårt arbetssätt är att hela tiden ligga i framkant och ha en beredskap för att företagen ska känna sig trygga. När våra kunder hör av sig behöver de personal omgående.

 

Rekrytering från södra Sverige
Idag finns Konsultia på åtta olika orter i norra Sverige och jobbar aktivt med att försöka rekrytera personer med rätt kompetens, även från södra Sverige, något Jimmy tror är en viktig faktor för att uppfylla rekryteringsbehovet.

– När det behövs rekryterar vi personer från södra Sverige för att arbeta i norra Sverige. Det finns flera kompetensområden som det råder brist på idag och då hittar vi andra vägar för att rekrytera dessa personer.

Att få personer att flytta handlar om mycket mer än löner.

– Det är väldigt individuellt. Det viktiga är att det stämmer i matchningen där exempelvis företags värdegrund och företagskultur spelar allt större roll för arbetstagaren.

Konsultia försöker på egen hand öka intresset för logistik- och industriföretagen. Genom att visa upp sina kunder hoppas de att fler ska söka sig till branschen.

– Vi vill gärna se att fler kvinnor börjar arbeta inom industrin. Om lika många kvinnor som män var intresserade av branschen skulle det se annorlunda ut. Fler kvinnor är en avgörande faktor för att möta den framtida kompetensbristen.

Jimmy tror också på ökade insatser från exempelvis Arbetsförmedlingen och utbildningssamordnare.

– Arbetsförmedlingen erbjuder idag en del arbetssökande utbildningar inom våra branscher, men jag skulle gärna se att det var ännu fler för att möta framtida behov. Jag önskar också att det fanns fler yrkesutbildningar, men för att det ska vara möjligt måste också fler intressera sig för det.

 

Rekryterar och hyr ut personal i Norrland

Konsultia är ett auktoriserat bemanningsföretag som har specialiserat sig på att rekrytera och hyra ut personal till industri- och logistikföretag i Norrland. Företaget har funnits i tre år och har idag åtta kontor i Sverige, huvudkontoret ligger i Umeå. Sammanlagt har företaget runt 250 anställda som är uthyrda till industri- och logistikföretag i norra Sverige.

Andreas Lindegren

Publicerad: 6 oktober 2016 Kl.10:00    Uppdaterad: 7 oktober 2016 Kl.14:45

Dela denna sida på Facebook. Dela denna sida på Twitter.

Copyright © 2017
MediaInvest, Terminalvägen 12, 861 36 Timrå, 060-57 21 50
Journalisthuset, Thulegatan 6, 852 34 Sundsvall, 060-15 27 20
Umeåguiden, Hovrättsgatan 7, 903 25 Umeå, 090-10 00 88
En produktion av WEB is IT | Webbhotell | Hemsidor | Domäner