Till Bättre affärers startsida
Välj din ort
Sundsvall
Härnösand
Timrå
Ånge
Umeå
Jämtland
Härjedalen
Start NyheterExperternaKrönikorNyhetsbrevTidningenKontakt

Ger arbetslösa
en ny chans


Simon Miderfjäll, vd GF Chansen, tror att sociala insatser kommer att bli en allt viktigare fråga hos många företag i Sverige.
Foto: Andreas Lindegren

Simon Miderfjäll är vd:n som vill ge alla en chans på arbetsmarknaden. Affärsidén är att hjälpa människor att få jobb efter lång arbetslöshet.

GF Chansen har sedan 2007 arbetat med att göra personer som står långt ifrån arbetsmarknaden arbetsföra. Genom att matcha individer med företags behov har de växt till att bli ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom stöd och matchning.

– Idag har vi det bästa resultatet i Umeå inom stöd och matchning. Vi får ut flest personer i arbete i Umeå. Jag vågar nog påstå att vi är en av de ledande aktörerna i landet, säger vd Simon Miderfjäll.

Att företaget tänker lite annorlunda visas bland annat i att GF Chansen inte bara ekonomiskt bokslut. Årligen redovisar de även ett socialt bokslut som bland annat innehåller statistik om just företagets sociala resultat, bland annat hur många personer de lyckats hjälpa till sysselsättning.

– Vi är på samma stadie som miljöhållbarhetsfrågan var för drygt 30 år sedan. Då frågade man sig hur man kan mäta hållbarhet inom miljö. Nu ställer vi oss samma fråga inom social hållbarhet, hur kan vi mäta social impact?

Simon Miderfjäll tror att just sociala insatser kommer att bli en allt viktigare fråga hos många företag i Sverige.

– Idag är det en hygienfråga att vara ett miljömedvetet företag, att exempelvis vara miljöcertifierad. På samma sätt kommer vi se företag att börja positionera sig som socialt hållbara inom en femårsperiod och om femton år kommer social hållbarhet blivit en hygienfaktor precis som miljön, säger han.

 

Mellansegment

Enligt Simon Miderfjäll finns det ett mellansegment bland skaran arbetslösa. Drygt en tredjedel av alla arbetslösa är arbetsföra, men står av olika anledningar långt ifrån arbetsmarknaden.

– Vi har en marknad som efterfrågar arbetskraft samtidigt som vi har en arbetskraft som inte är efterfrågad. Vi jobbar med att matcha detta på olika sätt.

Vissa kan ha varit arbetslösa under många år. Det är denna grupp människor som GF Chansen har riktat in sig på att hjälpa.

– Vi designar våra platser så att de ska vara så meningsfulla och utvecklande som möjligt för varje person som väljer att arbetsträna hos oss. Det vi går in med är att få personen att fungera på arbetsplatsen. Behövs det tar vi hjälp med fortbildning via Arbetsförmedlingen.

Anledningen till att dessa personer, som är arbetsföra, men ändå står långt ifrån arbetsmarknaden varierar brett, alltifrån tidigare sjukskrivningar till att man saknar utbildning inom de eftertraktade arbetsmarknadsområdena.

 

Behoven styr
Processen börjar normalt sett med att företag inom GF Chansens nätverk ha ett rekryteringsbehov som behöver täckas. Via Arbetsförmedlingen rekryterar de personal som får genomgå deras trestegsprogram och som i slutändan förhoppningsvis ska leda till att personen bli anställd.

– På samma sätt som du köper ekonomitjänster till ditt företag köper du handledningstjänster av Chansen. Som chef vet du vad som behöver göras på ditt företag, medan vi vet hur den berörda personen fungerar och kan anpassa arbetet utifrån individen, förklarar Simon Miderfjäll och fortsätter:

– Olika personer har olika behov, men ett exempel kan vara att vi anpassar arbetet så personen börjar jobba senare på dagen, exempelvis mellan tio och arton, istället för åtta till sexton. Personen i fråga får en optimal arbetstid och arbetsgivaren är nöjd.

Programmets tre steg handlar om att först göra en person arbetsför, sedan att låta personen ta ett första steg mot den arbetsmarknaden för att i det sista och slutliga steget slussa ut personen på den ordinarie arbetsmarknaden.

– Det handlar om att skapa positiva rutiner för personerna. Allt från att komma i tid till att tänka annorlunda till sig själv, mer positivt. I ett andra steg handlar det om att ta reda på vad personen kan, vad man vill och vad man bör göra.

Han stannar vid ordet ”bör”, eftersom det ofta är en avgörande fråga när det handlar om att få in en person på den ordinarie arbetsmarknaden.

– Jag kanske fysiskt kan bli astronaut, jag vill bli astronaut, men bör jag bli astronaut? Det finns ju inte jättemånga jobb som just det.

Exemplet är just ett exempel, men går att implementera i verkligheten.

– Samma sak gäller som administratör. Jag kan och vill bli administratör, men om jag har åtta års arbetslöshet bakom mig, hur stor är chansen att jag kommer att få ett administratörsjobb om jag konkurrerar med hundratals andra? Sen kan man ha en långsiktig dröm, men man bör kanske inte sikta på det i första hand.

Det andra steget i programmet handlar ofta om att först utföra ett arbete som praktikant, men Simon är noggrann med att säga att deras praktik skiljer sig från den traditionella arbetspraktiken som Arbetsförmedlingen erbjuder.

– När företag hör av sig till oss har de ett behov av en anställning. När Arbetsförmedlingen tar kontakt med ett företag är det för att de har ett behov av att en person får någon form av sysselsättning tillfälligt.

Han är också noga med att understryka att deras samarbetsparter, det vill säga företag i Umeåregionen, måste vara väl fungerande för att få möjlighet att ta emot praktikanter från GF Chansen.

– Det vi är väldigt noggranna med att endast matcha personer mot fungerande företag.

 

Ovanlig företagsform
Chansen är uppbyggt enligt en företagsform som egentligen inte existerar i Sverige, men som finns i andra länder som exempelvis Skottland där formen går under namnet ”Community Business”.

Bättre affärer har tidigare berättat om företagsformen, som i Sverige kallas för gemenskapsföretag, i reportaget om Social Business Kommunikation i nummer 8-2015, ett företag som Chansen förvärvat. Konceptet handlar om att företaget ska vara vinstdrivande, men någon vinstutdelning sker inte.

Att företaget är vinstdrivande har fått vissa kritiker att höja på ögonbrynen.

– Är man inte vinstdrivande är man förlustdrivande. Det viktiga är att vi återinvesterar all den vinst som vi genererar för att hjälpa fler till arbete. Organisatoriskt är det uppbyggt så att vår ideella förening äger alla bolagets aktier.

 

Arbetet sprider sig
Arbetet har nu börjat sprida sig och nyligen blev Chansen kontaktad av ett företag i Östergötland som var intresserade av att bygga ett liknande koncept inom byggbranschen.

– Det behövs byggas mycket i regionen och de behöver alla de bara kan få. De ringde och frågade om vår idé. Det är verkligen en ”win-win-situation”. Branschen tar ett initiativ för att täcka sitt rekryteringsbehov och gör samtidigt något som staten traditionellt sett gör, förklarar Simon Miderfjäll.

Han tror att allt fler företag med inriktning mot olika branscher kommer att dyka upp runt om i Sverige de kommande åren just med syfte att hjälpa personer tillbaka till arbetsmarknaden.

– Jag är helt övertygad om att det kommer att växa fram en ny typ av tjänst som företag som vårt där social hållbarhet är i fokus.

Fakta

Namn: Simon Miderfjäll

Född: 1978
Bor: Holmsund
Familj: Min fru Angela och fem barn
Husdjur: Deguer
Favoritmat: Just nu, surströmming
Favoritdryck: Kolsyrat vatten
Lyssnar på: Min fru eller U2
Läser helst: Så lite som möjligt, lyssnar hellre

Andreas Lindegren

Publicerad: 5 oktober 2016 Kl.15:00

Dela denna sida på Facebook. Dela denna sida på Twitter.

Copyright © 2017
MediaInvest, Terminalvägen 12, 861 36 Timrå, 060-57 21 50
Journalisthuset, Thulegatan 6, 852 34 Sundsvall, 060-15 27 20
Umeåguiden, Hovrättsgatan 7, 903 25 Umeå, 090-10 00 88
En produktion av WEB is IT | Webbhotell | Hemsidor | Domäner