Till Bättre affärers startsida
Välj din ort
Sundsvall
Härnösand
Timrå
Ånge
Umeå
Jämtland
Härjedalen
Start NyheterExperternaKrönikorNyhetsbrevTidningenKontakt

Blivande börs-vd brinner för Norrland


SCA satsar 8 miljarder kronor på att öka kapaciteten vid Östrands massabruk i Timrå. På sikt kan fabriken även producera biodrivmedel, enligt Ulf Larsson. Framtiden för pappersbruket Ortviken i Sundsvall är mer osäker med tanke på att marknaden krymper 5–10 procent varje år.
Foto: SCA

Nästa år väntas Ulf Larsson bli vd för ”nya” börsnoterade skogsjätten med säte i Sundsvall. I en intervju med Bättre Affärer ger han sin syn på styckningen av SCA-koncernen, tvärbromsningen på Ortviken, Östrands framtid som bioraffinaderi och vad han kommer att fundera på när det är dags att ”fälla in klövarna”.

Vi träffas på SCA:s vackra kontor vid Skepparplatsen i Sundsvall, den exklusiva grå byggnaden som var hela skogskoncernens högkvarter fram till 1993.

”Med sin lätta arkitektur och eleganta möblering för den närmast tankarna till receptionshallen i något modernt rivierahotell” skrev ”Svenska hem och trädgårdstidningen” som gav bygget tre uppslag i samband med ingivningen 1961.

Nästa år väntas byggnaden återigen bli säte för ett börsnoterat bolag. Förutsatt att vårens bolagsstämma så beslutar, styckas skogsjätten. Och det är hygiendelen – som står för 85 procent av omsättningen – som får byta namn.

– Det är positivt att vi får behålla namnet SCA. Skogsdelen har sina rötter här sedan 1929 och vi har loggan på våra produkter, säger Ulf Larsson.

Sedan 2008 är han vd för SCA Forest Products som omfattar skogsinnehav, sågverk och bruk.

 

Ser fördelar med uppdelningen

Ulf Larsson tonar ner betydelsen av uppdelningen av koncernen. Samtidigt ser han uppenbara fördelar.

– Vi har tidigare haft synergier, men de har blivit mindre. Nu blir vi huvudverksamhet och får en styrelse som är helt fokuserad på att jobba med utvecklingsfrågor för skogsdelen. Samtidigt har det redan tagits mycket viktiga investeringsbeslut för oss. Satsningen på Östrand är den största industriinvesteringen i Sverige någonsin. 

Just de stora investeringsbesluten, i sågverk och bruk, är det han känner sig mest nöjd med i sitt uppdrag som chef.

– Att vi tillsammans drivit verksamheter på sådant sätt att vi har fått ägarnas förtroende att utveckla dem. Det kommer jag att fundera på när jag ”vikit in klövarna”.

Att bli börs-vd ser Ulf Larsson som odramatiskt.

– Min vardag blir inte väsentligt förändrad. Det är vissa saker som i dag sköts från Stockholm som hamnar hos oss, som treasury- och investor relationsfrågor. Vi håller på ett se över väldig mängd praktiska saker nu.

 

Tillbaka till Sundsvall

Ulf Larsson gläds åt att sätet blir i Sundsvall.

– Det är positivt för regionen att visa att det går att ha ett större börsnoterat bolag med säte här. Jag tror inte man behöver samla allt i Stockholm. Jag brinner för Norrland och den här regionen.

Den minskade efterfrågan på tidningspapper har förändrat spelplanen rejält för skogsjättar som SCA. I fjol stängdes den äldsta pappersmaskinen vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall efter en misslyckad satsning på konvertering till plastbelagda produkter.

Enligt Ulf Larsson var det en utvikning som tog för mycket fokus från den vanliga produktionen.

– Det visade sig vara svårare än vid trodde att klara kvalitetskrav på produkterna och en annan logik i marknaden. Men det främsta skälet till att satsningen avbröts var att fick för dåligt fokus på det vi är riktigt duktiga på, att producera tryckpapper. Vi fick en period med sämre produktivitet och sämre kostnadsläge, i en pressad situation kändes det rätt att gå tillbaka och köra tryckpapper.

Men han tillbakavisar påståendet att den nedlagda satsningen på förpackningar skulle innebära att produkterna på Ortviken inte utvecklas.

– Förpackningarna var liten del av vårt program för produktförnyelse. Vi har en innovationsgrad vem som helst är avundsjuk på, jag skulle jag tro att 30 procent av den försäljning vi har kommer från produkter utvecklade de senaste tre-fem åren.

Det man gör är att utveckla olika typer av tryckpapperskvaliteter, som ligger längre fram i värdekedjan och som konkurrerar med finpapper.

– Det kan handla om att göra ett papper av viss kvalitet till lägre kostnad genom att ändra ”smetar”. Det är ett ständigt pågående arbete som blivit uppspeedat på grund av att marknaden minskar.

Hur framtiden för Ortviken på längre sikt ser ut vill han inte spekulera i.

– Vi kan inte se att den vikande efterfrågan på grafiska papper bromsar i. Om vi har ett sluttande plan, var slås kapaciteten ut? Det beror på brukets storlek, konkurrenskraft och vedkostnad. Ortviken är ett väldigt konkurrenskraftigt bruk och vi försöker hitta nya produkter.

Han betonar också betydelsen av omvärldsfaktorer som ligger utanför bolagets påverkan.

– Vi har en förkärlek i det här landet att sätta skatt på avstånd trots att vi ligger långt ifrån och är helt beroende av att jobba med export. Det är politiskt självmål.

 

Tuff skatt

Han syftar bland annat på den aviserade kilometerskatten.

– Vi pratar om en enorm pålaga som skulle slår stenhårt med svenska exportindustrin, och mot Norrlands inland – de delar av Sverige som är mest drabbade av arbetslöshet och utmaningar. Att där sätta in en skatt som fullständigt drar ner rullgardinen, är för mig fullständigt obegripligt.

Utbyggnaden av Östrands massabruk i Timrå för närmare 8 miljarder kronor är en viktig pusselbit i skogsjättens framtid. Enligt Ulf Larsson kan bruket komma att fungera som mycket mer än bara en fabrik för massatillverkning.

– Infrastrukturen runt bruket ger möjligheter. Att kalla det för bioraffinaderi eller massabruk är en imagefråga. Vi tittar möjligheten att plocka ut lignin ur processen och på så sätt göra biodrivmedel. Vi har satt en stor på pilot på Obbola-bruket utanför Umeå där vi lagt in 50 miljoner kronor.  

Han ser också andra nya områden för Östrand.

– Under överskådlig tid massan är själva basen, men vi kan komplettera med andra affärer. Exempelvis extrahera kemikalier ur bakvatten eller sätta upp en förpackningsmaskin.

 

Nya material

Att använda träfibern för nya ändamål är något det forskas mycket kring, ett exempel är så kallade nanopartiklar som ger material unika egenskaper.

SCA samverkar med Mittuniversitetet vid forskningscentret FSCN i Sundsvall och deltar i branschgemensamma satsningar.

Ulf Larsson beskriver det dock som ”mer evolution än revolution”.

– På fem till tio års sikt ligger fokus på de traditionella produkterna som förädlas ett steg i taget. På längre sikt finns andra möjligheter.

Ulf Larsson lyfter också fram skogsbranschens betydelse för att vända klimathotet, och efterlyser en större politisk medvetenhet. 

– Det är en paradox i Sverige att vi pratar mer och mer om att sätta av mark för fäfot. Naturreservat binder inget kol, det gör växande skog. Det är dags att se skogen och skogsindustrin som en del av lösningen, inte problemet.

Olof Axelsson

Publicerad: 30 september 2016 Kl.11:00

Dela denna sida på Facebook. Dela denna sida på Twitter.

Copyright © 2017
MediaInvest, Terminalvägen 12, 861 36 Timrå, 060-57 21 50
Journalisthuset, Thulegatan 6, 852 34 Sundsvall, 060-15 27 20
Umeåguiden, Hovrättsgatan 7, 903 25 Umeå, 090-10 00 88
En produktion av WEB is IT | Webbhotell | Hemsidor | Domäner