Till Bättre affärers startsida
Välj din ort
Sundsvall
Härnösand
Timrå
Ånge
Umeå
Jämtland
Härjedalen
Start NyheterExperternaKrönikorNyhetsbrevTidningenKontakt

Bästa tipsen när ny
generation tar över


Börja i tid, låt alla vara med och spara skattefrågorna till sist. Det är några av råden som Maria Bellskog på LRF Konsult vill dela med sig av till skogsägarna inför generationsskiftet.

Skogsägarna som grupp blir allt äldre. Drygt en tredjedel av landets skogsägare är i dag över 65 år och inom några år väntar många generationsskiften i skogen. Undersökningar visar dock att många tycker att det är krångligt och skjuter frågan om vem som ska ta över fastiggheten på framtiden.

Maria Bellskog, affärsrådgivare på LRF Konsult i Sundsvall, har några konkreta råd som gör generationsskiftet enklare.

1. Det måste få ta tid
Det är många komplexa och svåra frågor som skall diskuteras och lösas i samband med ett generationsskifte. Det är även en hel del kalkyler och dylikt som ska hinnas med. Ett lyckat generationsskifte planeras därför ofta flera år i förväg så att alla praktiska frågor, som till exempel boende och eventuella utbildningar, hinner lösas.

2. Låt alla vara med
Det är många personer som berörs av ett generationsskifte. I första hand överlåtaren och övertagaren, men även eventuella syskon till övertagaren och parternas familjer. Vem ska ta över och till vilket pris? Hur ser möjligheterna ut att driva verksamheten i framtiden? Även om besluten i slutändan är överlåtarens så vinner man på att låta alla vara med och säga sitt på ett tidigt stadium. Många framtida konflikter undviks genom en öppen process där alla får samma information samtidigt.

3. Ta hjälp utifrån
Oftast behöver man hjälp av någon utomstående. Det kan till exempel handla om värderingar eller ekonomiska kalkyler. Någon som ser allt med andra ögon och inte har några förutfattade meningar kan också komma med nya och oväntade lösningar i fastlåsta situationer. Att få redogöra för sina tankar och önskemål för någon utomstående kan också göra att parterna själva kommer fram till hur de vill att generationsskiftet ska genomföras.

4. Undvik samägor
Det har varit en vanlig lösning att i ”ett första steg” överlåta fastigheten till alla barn gemensamt. Det har gått snabbt och smärtfritt och är garanterat rättvist. Men samägande har en tendens att permanentas och leder ofta till konflikter längre fram. De olika barnen har kanske olika intresse, olika behov av pengar och olika möjligheter till arbete på fastigheten. Så även om det på kort sikt tar kraft och kostar pengar (syskonkompensation) så är det i de flesta fall bättre att fatta beslutet vem som ska ta över fastigheten och att låta honom eller henne göra det ensam.

5. Ställ inte för många villkor
Om man överlåter sin fastighet som gåva finns det möjlighet att ställa villkor. Det kan vara att fastigheten ska vara övertagarens enskilda egendom eller att föräldrarna ska bo kvar i huset. Det finns en mängd olika villkor men grundregeln är att undvika dem så mycket som möjligt eller i alla fall att tidsbegränsa dem. Lite tillspetsat kan man säga att om man vill fortsätta styra över fastigheten ska man behålla den, har man beslutat sig för att överlåta måste man acceptera att det är övertagaren som bestämmer.

6. Spara skattefrågorna till sist
Det är vanligt att man börjar med funderingar på skattefrågor och överlåtelseformer men det kan man lugnt vänta med. Har man bara sin målbild klar så kan skattefrågorna alltid lösas.

7. Köp eller gåva?
Lite förenklat kan man säga att gåvan är billig på kort sikt men kostar längre fram och med köpet är det omvänt. Efter att gåvoskatten försvann kostar en överlåtelse som gåva inget i skatt medan ett köp utlöser kapitalvinstskatt. Vid en gåva övertar den nye ägaren överlåtarens skattemässiga värden medan ett köp ger övertagaren egna ingångsvärden. Detta medför att ett köp ger den nye ägaren möjlighet till skogsavdrag och bättre möjlighet till räntefördelning. Den dagen fastigheten ska överlåtas på nytt blir också kapitalvinsten lägre. En gåva ger möjlighet till att överlåta sparad räntefördelning och skogskonton, vilket inte är möjligt vid ett köp. Vid en gåvoöverlåtelse har överlåtaren också möjlighet att ställa villkor. I en del fall genomför man generationsskiftet som en kombination av köp och gåva för att vinna fördelar ur båda överlåtelseformerna

Thomas Ekenberg

Publicerad: 1 oktober 2016 Kl.11:23

Dela denna sida på Facebook. Dela denna sida på Twitter.

Copyright © 2017
MediaInvest, Terminalvägen 12, 861 36 Timrå, 060-57 21 50
Journalisthuset, Thulegatan 6, 852 34 Sundsvall, 060-15 27 20
Umeåguiden, Hovrättsgatan 7, 903 25 Umeå, 090-10 00 88
En produktion av WEB is IT | Webbhotell | Hemsidor | Domäner